тел. +359889815261 | e-mail: 


За връзка с нас попълнете формата


Цени

 • Месечни абонаментни такси
 • Цени на счетоводните услуги извън абонамента
 • Преференции

 • Цената на месечния абонамент за счетоводно обслужване се договаря конкретно с всеки клиент и се определя от следните основни показатели:

 • Вид дейност на фирмата
 • Брой зает персонал
 • Брой първични и вторични счетоводни документи
 • Регистрация по ЗДДС
 • Брой обекти, складове или производствени помещения
 • Брой банкови сметки
 • Брой дълготрайни активи

 • Минимални базови цени:

 • За фирми регистрирани по ЗДДС 250лв.
 • За фирми не регистрирани по ЗДДС 100лв.

 • Минимали базови цени:

 • Изготвяне на месечна декларация и дневници за ДДС на магнитен носител в зависимост от обема - минимална базова цена 50лв.
 • Декларации за социално и здравно осигуряване на магнитен носител - 30лв.
 • Изготвяне на годишни декларации на физически лица - 20лв.
 • Документи за кредит - по договаряне
 • Консултации - 20лв. на час
 • Първоначална регистрация на фирма - базова цена 500лв.

 • Клиент, с повече от една фирма за пълно счетоводно обслужване, получава отстъпка от абонаментната такса както следва:

 • За втора фирма - 5%
 • За трета фирма - 10%
 • За четвърта и следваща - 15%